JollyWoman

Dečija nedelja u realizaciji humanitarne organizacije „Dečje srce“

Kupovina + Dešavanja Druženja
17.09.2020.

Dečija nedelja se ove godine organizuje u znaku Godine solidarnosti i saradnje koju je proglasila Vlada Republike Srbije, u cilju podizanja svesti o važnosti konitnuiranog angažovanja na unapređenju solidarnosti i saradnje građana Republike Srbije. Ova Dečija nedelje pod sloganom „Podeljena sreća, dva puta je veća!“ realizovaće se od 5. do 11.oktobra.

Za organizaciju su zaduženi humanitarna organizacija „Dečje srce“ uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Dečija nedelja u realizaciji humanitarne organizacije „Dečje srce“

U periodu trajanja Dečije nedelje, značajna pažnja biće posvećena deci kojoj je najviše potrebna solidarnost: deci sa smetnjama u razvoju i deci sa invaliditetom, deci sa Kosova i Metohije i iz dijaspore, deci bez roditelja, deci romskih i nacionalnih manjina, bolesnoj deci… 

I ove godine Program je koncipiran da odgovori tradicionalnim ciljevima Dečije nedelje koji se odnose na:

  • skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece;
  • ukazivanje na odgovornost koju porodica, šokola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece i ostvarivanju njihovih prava;
  • prezentaciju do sada postignutih rezultata;
  • ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece;
  • podsticanje interesektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava i optimalni razvoj deteta;
  • promociju aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču;
  • pokretanje inicijatava i novih akcija koje doprinose poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji i ostvarivanju njihovih prava. 

Međutim, ove godine Dečija nedelja se odvija u novim, do sada nepoznatim uslovima, nastalim usled zarazne bolesti COVID-19.

Za ceo plan i program Dečije nedelje KLIKNUTI OVDE.

PROČITAJ JOŠ