JollyWoman

Muzika koja podstiče vaše dete na učenje

Učenje + Igra Lakše učenje
12.04.2021.

Da li treba učiti uz muziku? Mišljenja su podeljena. Dok jedni tvrde da uz muziku bolje pamte i imaju veću koncetraciju, mnogima ideja učenja uz muziku nije primamljiva. Ako ste pokušali, a nije baš prošlo najbolje, trebalo bi da imate na umu da nisu svaki ton i svaka vrsta muzike produktivni, zato prilikom kreiranja muzičke liste treba biti obazriv.

Utvrđeno je da muzika stimuliše delove mozga, a posebno utiče na suzbijanje Alchajmerove bolesti. Tako su se rezultati na memorijskim testovima pacijenata sa Alchajmerovom bolešću poboljšali kada su slušali klasičnu muzika.Moguće je, dakle, koristiti muziku kako bi zadržali više informacija i poboljšali učenje. Zvuci mogu pomoći da se drži pažnja, izazovu emocije i stimuliše vizuelna slika. Studenti koji već primenjuju metodu učenja uz muziku, obično nalaze muziku koja će im pomoći da se fokusiraju na zadatak.

Ispitivanja su pokazala daklasična muzika deluje mnogo bolje na koncetracıju u odnosu na drugu vrstu muzike. Irski fizičar i neurobiolog George Bernard Shaw ispitivanjem je dokazao da klasična muzika deluje produktivno na moždani sistem, a kao najbolji primer izdvojio je Mocartove kompozicije.  Slušanje Mocartove muzike poboljšava sposobnost razmišljanja i količinu koncetracije, a učenje uzdela ovog slavnog kompozitora, danas je poznato kao Mocartov Efekat.

PROČITAJ JOŠ