JollyWoman

Prekid dojenja – kako da prođe što lakše i brže?

Beba i Dete
18.11.2020.

Dojenje je sjajna stvar i za mamu i za bebu, ali je isto tako prekid dojenja težak za obe strane. Postoje različite tehnike kako da prekinete dojenje. Sve je individualno i kod svakoga je drugačije. Prestanak dojenja zavisi i od toga koliko mleka mama ima. Ako imate malo mleka, prekid dojenja će biti lakši i mnogo brži. Suprotno ako imate mnogo mleka, to će biti teže i sporije. Pogledajte neke od saveta kako da prekid dojenja prođe što brže i lakše

Postepeno izbacivanje podoja 

Krenite od postepenog izbacivanja podoja nekoliko dana. Smanjite broj podoja u početku za jedan. Postepeno povećavajte broj obroka, a smanjujte broj podoja. Počinje se uglavnom sa izbacivanjem dnevnih podoja. Podoj pred spavanje ostaje najduže, on se ukida na kraju. Takođe možete skraćivati i dužinu podoja postepeno.  

Sporija, a bezbolnija metoda 

Po ovoj metodi mama ne nudi detetu da doji, ali takođe ga ne odbija kada samo potraži. Ova metoda je dosta sporija, ali je najmanje teška i za mamu i za bebu. Beba će vremenom, kada se poveća broj obroka, sama prestati da traži da doji.  

Skretanje pažnje ili odlaganje 

Još jedan postepen način prekida dojenja jeste skretanje pažnje. Tada mama treba da skrene bebi pažnju kada ona traži da doji. Drugi način je odlaganje, u smislu da kada beba potraži da doji mama to odlaže. Odlaganje ne znači da bebu ostavite gladnu, već da odložite podoj do vremena za obrok.  

Prekid odjednom 

Metoda koju neke mame primenjuju jeste prekid dojenja odjednom. Bez postepenog smanjivanja broja ili trajanja podoja i bez bilo kakvih drugih tehnika. Jednostavno odlučite i samo prekinete.  

To može biti teže i za mamu i za dete. U tom slučaju vas grudi mogu boleti i mogu se javiti određeni problemi i nelagodnosti. Tako da je najbolje da se pre toga posavetujete sa svojim lekarom.  

PROČITAJ JOŠ