JollyWoman

Šta je Malac Genijalac i kakvu primenu ima?

Učenje + Igra Lakše učenje
16.05.2017.

Mozak je najkompleksnija i najfascinantnija pojava u univerzumu koja je poznata čoveku. Neverovatna je činjenica da jedan, naizgled tako mali organ, poseduje toliku moć da gospodari ljudskim telom i na izvestan način određuje i ljudski duh, pa tako vlada čitavim čovečanstvom koje potpuno zavisi od njegovesposobnosti koje nazivamo inteligencijom.Razum i um čine zapravo autoritet kojem je podređen čitav ljudski poredak! Nauka kao umni produkt, još uvek nije uspela da ispita sve mogućnosti togautoritetani u biološkom ni i psihičkom smislu, ali njena zasluga se ipak ne sme potcenjivati. Čovek je uspeo uz pomoć nauke da dođe do bitnih informacija i znanja o svom mozgu, i na taj način, primenjujući svoje znanje, unapredi i svoj život.
Dečiji mozak je mozak bez iskustva, bez predznanja. Od rođenja, pa kako se kroz život razvijamo, tako se naš mozak puni informacijama koje obrađuje i kojim se koristi na taj način što „šalje“ uputstva našem telu. Međutim, u većini slučajeva, tokom vremena, jedna hemisfera biva dominantnijanego druga i zbog toga često nismo u situaciji da iskoristimo svoje potencijale. Zbog toga, nauka je dovela do niza metoda koje se primenjuju u „vežbanju“ moždanih vijuga, jer nije jedino fizička aktivnost i vežba moguća, već i mentalna!
Iz potrebe za boljim i kvalitetnijim životom, i lepšom budućnošću pre svega, javio se i fenomenalni projekat pod nazivom Malac Genijalac.

Šta je Malac Genijalac i kakvu primenu ima?
Škola mentalne aritmetike – Malac Genijalac, za cilj ima primenu programa edukacije koji je namenjen zdravom razvoju dečijeg mozga. Ovaj jedinstveni program svoj izvor ima u istočnoj Aziji, a primenjuje se već nekoliko godina u čak preko 50 zemalja širom sveta. Školicu mogu pohađati deca uzrasta od 4 do 12 godina, i taj period nije slučajno izabran, ako se uzme u obzir činjenica da se dečiji mozak od 4. do 12. godine najviše razvija. Program sačinjava korišćenje računaljke abakus, koja podstiče aktivaciju i jedne i druge moždane hemisfere. Nakon što polaznici uspeju da savladaju abakus, postaju zaista Malci Genijalci, jer stvaraju mogućnost da obavljaju kompleksnije računske zadatke i operacije izostavljajući bilo kakva pomagala – dakle, čisto misaonim putem! Stečena veština zadržava se tokom celog života malca.
Kako funkcioniše program škole?
Škola radi po sistemu Menar Abakus mentalne aritmetike koji se temelji na TBDP programu (Total Brain Development Program) i VAK metodi (Vizuelno Auditivno Kinestetičko), koji je osmišljen tako da se nastava odvija u malim grupama, ali pruža i mogućnost podmirivanja individualnih potreba svakog učenika, ukoliko je to potrebno. Ono što je nesvakidašnje, dodatni časovi se ne naplaćuju dodatno! Dakle, osnovni fond obuhvata 12 časova na mesečnom nivou, ali ukoliko je vašem detetu potrebna dodatna nastava, broj časova može biti povećan i do 20, a bez ikakve novčane nadoknade. Cilj škole jeste da razvije maksimalan mentalni kapacitet kod deteta. Nakon završetka školovanja, dete može da produži svoje školovanje, odnosno da nastavi sa uvežbavanjem mentalne aritmetike, i time unapredi svoje veštine do sticanja MASTER diplome, takođe besplatno. Program je kreativan, tako da časovi nisu samo tradicionalno osmišljeni, već malci kroz igru i zabavu uče sadržaje programa. Škola nudi još i učešća na prestižnim evropskim nadmetanjima poput Olimpijade mentalne aritmetike i slično.
Zašto je dobro da dete pohađa školu mentalne aritmetike?
Često čujemo rečenice poput „Zašto učimo teške i komplikovanje zadatke u školi?“ ili „Šta će nam sva ta matematika u životu?“ Iako možda nećemo imati nikakve praktične koristi u životu od kompleksnih matematičkih zadataka, glavna stvar je da mozak nauči nove metode abstrakovanja; logika i razmišljanje, čime se onda bitno utiče na celokupni život. Pa tako Malac Genijalac osim što stvara dobre matematičare razvija i niz sposobnosti kao što su:
• Izuzetna koncentracija i pažnja;
• Odlična memorija, razvijeni refleksi i predusretljivost;
• Fotografsko pamćenje;
• Analitičko i logičko razmišljanje;
• Razvijene mentalne sposobnosti i povećanje inteligencije;
• Razvijena čula vida, sluha i dodira;
• Povećana kreativnost, mašta, i sposobnost vizualizacije;
U istraživanjima sporovedenim na eminentnim Univerzitetima u Evropi i Africi (University of Manchester, University of Khartoum, University of Ulster) kojim je obuhvaceno 3185 dece uzrasta 7. do 11. godine, dokazano je da je IQ kod dece koja su bila deo programa Abakus Mentalne aritmetike bio veći za 7.11 bodova u poređenju sa decom koja nisu učestvovala u ovom programu.

 
Glavni zadatak i cilj škole je da podjednako angažuje rad leve i desne hemisfere mozga. A zašto je to uopšte važno? Pošto većina redovnih školskih predmeta uključuje uglavnom samo levu hemisferu, tako desna – kreativna, biva zapostavljena i počinje raditi jedino što joj preostaje, a to je da mašta. Tako se dešava da dete gubi neophodnu pažnju što doprinosi lošem pamćenju. Metoda programa Malac Genijalac zato ima za zadatak da održi dobru moždanu „formu“ naše dece, i doprinese kvalitetu njihovih života.
Više o školi Malac Genijalacna: http://www.malacgenijalac.com/

PROČITAJ JOŠ