JollyWoman

Vršnjačko nasilje u školi: Kako rešiti problem?

Beba + Dete
22.10.2020.

Nažalost, vršnjačko nasilje u školi nije tako retka pojava. Mnogi smatraju da ga danas ima kao nikada ranije, a mnogi da ga je bilo oduvek, ali da se o tome nije toliko govorilo. Šta god  da je istina vršnjačko nasilje u školi je ogroman problem koji mora biti rešen. To ne može rešiti samo roditelji ili samo škola, već svi zajedno. Potrebno je mnogo, ali ovaj problem je rešiv! 

Razgovor sa detetom 

Kako biste uopšte otkrili da vaše dete trpi fizičko nasilje u školi morate pratiti njegovo ponašanje, kako biste uočili znakove. Potreban je otvoren i detaljan razgovor kako biste saznali sve: ko ga maltretira, da li za to neko zna, kakva vrsta nasilja je u pitanju, koliko to dugo traje.  

Morate objasniti detetu da ni po koju cenu ne sme trpeti nasilje i da vam sve odmah mora prijaviti. Samo na taj način ćete krenuti putem rešavanja problema. 

Dete treba od malena da zna šta sve spada u nasilje i da nikako ne sme da bude nasilnik ili žrtva nasilnika! 

Obratite se školi 

Zaposleni u školi to moraju znati. Pre svega učitelj ili razredni starešina, a zatim i pedagog, psiholog i direktor. Potrebno je da se organizuje zajednički sastanak na kom će se izneti sve činjenice i o svemu diskutovati. Mora se otkriti uzrok nasilja, a onda predložiti rešenja.  

Potražite nekog na višoj poziciji 

Ukoliko odgovorna lica iz škole negiraju ili odbacuju vaš slučaj, ne smete odustati. Borite se da dođete do nekoga ko je na višoj poziciji. Potražite pomoć u ministarstvu. Nasilje nije nešto o čemu se sme ćutati. 

Pomoć policije 

U krajnjoj liniji lično potražite pomoć policije. Ako niko ne reaguje, policija će morati. Postoje zakonske procedure koje se primenjuju u ovakvim slučajevima. U svakom slučaju, ukoliko je reč o ozbiljnom nasilju, policija od samog početka treba biti uključena u proces.  

PROČITAJ JOŠ